Ruột nồi cơm điện 1.2L Bear DFB-B12F1, DFB-B12L5, DFB-B12S6

200.000250.000

Phụ kiện nồi cơm điện 1.2L Bear DFB-B12F1, DFB-B12L5, DFB-B12S6 được cung cấp bởi phụ kiện chính hãng

Mô tả

LINH PHỤ KIỆN HỘP CƠM ĐIỆN 1.2L Bear DFB-B12F1, DFB-B12L5, DFB-B12S6
– Lòng nồi hộp cơm chính hãng Bear
– Lót nắp hộp cơm chính hãng Bear

#Beardfbb12f1

Thông tin bổ sung

CHỌN LINH PHỤ KIỆN

Ruột nồi, Lót nắp

Content missing